Mısır Konsolosluğu

Mısır Konsolosluğu

Türkiye’de görev yapan Mısır konsolosluğu farklı amaçlar doğrultusunda, Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkilerin sorunsuz işlemesi için görev üstlenmiş durumdadır. Mısır’a değişik sebeplerden dolayı kısa süreli seyahat gerçekleştirmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları, başvurularını dolaylı yoldan Mısır konsolosluğuna yapmaktadır. Konsolosluk tarafından yetki almış ilgili vize merkezleri ve akredite acenteler bu konuda dosyaları kabul etmektedir.

Eğitim, ticari, turistik, öğrenci vizesi gibi farklı başvurular yapılabilmektedir. Burada önemli olan vizenin türüne bağlı olarak başvuru formunu elde etmek ve gerekli evrakları eksiksiz olarak doldurmaktır. Mısır Konsolosluğunun diğer görevi ise Türkiye ile ikili ilişkiler konusunda doğru çalışmalar yürütmektedir. Sosyo-kültürel, eğitim, turistik ve benzeri çalışmalar için hizmet sağlamaktadır. Mısır’a kısa süreli (90 günlük) seyahatte bulunmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, başvuruları mutlaka Mısır konsolosluğu görev saatleri içerisinde gerçekleştirmelidir.

Mısır Konsolosluğu Vize İşlemleri

Mısır ile Türkiye arasında gelişmiş yakın ilişkiler bulunmaktadır. Özellikle coğrafi açıdan yakınlık ile birlikte iki ülke farklı amaçlar doğrultusunda seyahat imkanı sunar. Mısır’a değişik sebeplerden dolayı 180 gün içerisinde 90 gün süreyle seyahat gerçekleştirmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, öncelikle PDF formatındaki vize başvuru formunu elde etmelidir. Burada vizenin türüne bağlı olarak başvuru formunun doldurulması büyük öneme sahiptir. Vize başvurusu gerçekleştiren kişinin kimlik ve pasaport bilgileri doğrultusunda, büyük harfle, talep edilen resmi dil üzerinden eksiksiz olarak tamamlanması gerekir.

Vizenin türüne bağlı olarak dilekçe ve davet mektubu da diğer bütün evraklar ile birlikte dosya içerisinde eklenmelidir. Mısır konsolosluğu tarafından görevlendirilmiş akredite acenteler veya vize merkezlerine, internet üzerinden alınan randevu doğrultusunda dosya ulaştırılmalıdır. Bu mercilerde yapılan biyometrik veri girişinin ardından dosyalar Mısır konsolosluğuna ulaştırılır. Mısır konsolosluğunun yoğunluğuna ve ek evrak talebine bağlı olarak onay süreci değişkenlik gösterebilir.

Mısır Konsolosluğu Randevu İşlemleri

Mısır’a yapılacak kısa süreli seyahat için başvuru konusunda mutlaka randevu alınmalıdır. İnternet üzerinden yapılacak işlemler doğrultusunda gün ve tarih üzerinden, gecikmeden dosyalar ilgili mercilere iletilmelidir. Herhangi bir şekilde randevu almadan, tamamlanmış olan dosyalar yetkili akredite acentelere veya vize merkezlerine ulaştırılırsa dosyalar kabul edilmez.

Bu yüzden Mısır’a yapılacak kısa süreli seyahat tarihinden yaklaşık 4 veya 5 hafta önceden randevu tarihini alınmasına özen gösterilmelidir. Böylece işlemler sorunsuz olarak tamamlanabilir; gerekli evraklar ile diğer başvuru belgeleri zamanında yetkili noktalara ulaştırabilir. Eğer randevu tarihi kaçarsa vize başvurusu iptal edilir.

Mısır Konsolosluğu Vize Ücretleri

Mısır’a seyahat gerçekleştirmek isteyen umumi (Bordo) pasaporta sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mutlaka vizenin türüne bağlı olarak güncel bilgiler doğrultusunda ücret ödemelerini yapması gerekmektedir. Vize başvuru form harcı ve danışmanlık ücretleri yapılması gereken ödemelerdir. Ücretler ayrıca seyahatin yapılacağı ülkeye bağlı olarak değişebilir. Bu yüzden dikkat edilmeli ve güncel, doğru bilgiler eşliğinde ödemeler yapılmalıdır. Gerçekleştirilecek ödemeler kredi kartı veya banka havale üzerinden yapılabilir. Arzu edenler ödemeyi yetkili merciler üzerinden nakit olarak da gerçekleştirebilir.

6 yaşından küçükler için vize başvuru ücretleri talep edilmez. Herhangi bir gerekçeli nedenden ötürü vize başvurusu iptal edilirse geri ödemesi yapılmaz. Ödemeler bir başka birine devredilemez veya satılamaz. Hangi amaç doğrultusunda olursa olsun yeniden Mısır vize başvurusu için güncel bilgiler doğrultusunda ödeme yapılması gerekmektedir. Ailece yapılacak olan seyahat konusunda her birey adına ayrı ayrı vize ücretinin ödenmesi gerektiği de unutulmamalıdır.

Mısır İstanbul Başkonsolosluğu

Mısır İstanbul Başkonsolosluğu İstanbul’un coğrafi konumu, nüfus ve ticari potansiyeli sebebiyle İstanbul’da yer almaktadır. Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkilerin doğru bir zeminde yürütülmesi için önemli bir köprü görevi üstlenir. Özellikle İstanbul ve çevresinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarının vize başvuru işlemlerini dolaylı yoldan yürütmekle görevli en üst merciidir.

Mısır İstanbul Başkonsolosluğu, nezdinde görevlendirmiş akredite acenteler veya vize merkezleri üzerinden başvuruları kabul eder ve onay sürecinden geçirir. Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kişilerin Mısır’a kısa süreli seyahat için vize başvurusunda bulunmaları adına Türkiye’de en az 2 yıl süreyle ikamet etmesi gerekmektedir.

Mısır Ankara Büyükelçiliği

Dünya çapında büyükelçilikler uluslararası teamüllere bağlı kalınarak, ülkelerin başkentinde yer almaktadır. Aynı geçerli kurallar doğrultusunda Mısır büyükelçiliği Türkiye’nin başkenti olan Ankara’da bulunmaktadır. Ankara ve çevresinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Mısır’a yapacakları 90 günlük kısa süreli seyahat için başvuru işlemlerini dolaylı yoldan kabul etmektedir. Aynı zamanda Türkiye’de bulunan Mısır vatandaşları için doğrudan hizmet sunar. Evlilik, boşanma, noter tasdiki, ikametgah işlemleri, kimlik ve pasaport bilgisi veya ölüm ile doğum gibi etmenler doğrultusunda yapılacak işlemler büyükelçilik tarafından tamamlanır.

Mısır Ankara Büyükelçiliği aynı zamanda Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkilerin sorunsuz yürütülmesinde en önemli merciidir. Askeri, ekonomik, sosyo-kültürel, siyasi ve turistik amaçlı birçok konuda destek sağlamaktadır. Vize başvurusunda bulunacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dolaylı yoldan işlemleri gerçekleştirirken; Türkiye’de bulunan Mısır vatandaşları işlemleri doğrudan tamamlamaktadır.