Mısır Öğrenci Eğitim Vizesi

Mısır Öğrenci Eğitim Vizesi

Mısır öğrenci eğitim vizesi, Türkiye vatandaşlarının eğitim amacıyla aldıkları vizelerdir. Mısır’da eğitim görmek isteyenler bu vizeye alarak, Mısır ülkesine giriş yapabilmektedir.

Mısır Eğitim Vize İşlemleri?

Mısır ülkesi, ülkede eğitim görmek isteyen yabancı kişilerin öğrenci olmalarına olanak sağlamaktadır. Fakat vize almak isteyen kişiler, öğrenim süresine bağlı olarak Mısır öğrenci oturma vizesi ve Mısır öğrenci eğitim vizesi gibi iki farklı uygulamaya tabi tutulmaktadırlar. Mısır ülkesinde 90 günü aşmayan eğitim vizesinde kişiler, Mısır öğrenci eğitim vizesi almaktadırlar. Ancak eğitim süresi 90 günü aşacak ise Mısır ülkesine giriş yaptıktan hemen sonra ülke yabancılar şubesinden, Mısır öğrenci oturma vizesini almak zorundadırlar.

Mısır vizesi işlemlerinde kullanılacak olan pasaportun Mısır seyahatinden sonra en az 6 ay süreyle geçerliliğinin olması gereklidir. Mısır’a eğitim vizesi alan kişilerin hangi vizeyi aldıkları fark etmeden, Mısır’a giriş yaptıktan en fazla 7 gün içinde bulundukları yerin emniyet müdürlüklerine kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.

Mısır Öğrenci Eğitim Vizesi Nasıl Alınır?

Kısa süreli olan Mısır öğrenci eğitim vizesi alabilmek için Mısır’ın Türkiye’de bulunan yetkili makamlarına başvuru yapılması gerekmektedir. Bu yetkili makamlar; Ankara Mısır Büyükelçiliği ve İstanbul Mısır Başkonsolosluğu’dur. Başkonsolosluğu İstanbul’a her ilden başvuru yapılabilirken, Ankara Büyükelçiliğine ise sadece Ankara ve çevre illerden başvurular yapılabilmektedir. Vize alabilmek için kişi bu yetkili makamlara başvuru yapabiliyorken, aynı zamanda bu yetkili yerlerin yetki verdiği kuruluş ve acentelere de başvuru yapılabilir.

Mısır öğrenci eğitim vizesini alabilmek için yetkili makamların belirlediği evrakların eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi gerekmektedir. Evrakların eksik verilmesi halinde başvuruların olumsuz sonuçlanması durumu bulunmaktadır. Yetkili makamlar gerek gördüğünde kişiden ayrıca ek evrak isteyebilir, kişiyi çağırabilme yetkisine sahiptir. Ancak bu çağırma durumu genellikle evraklarda tutarsızlıklar ya da eksikler olması durumunda gerçekleşmektedir.

Mısır öğrenci eğitim vizesi başvuru sonucu olumsuz olarak sonuçlandığı zaman, başvuru tekrarlanabilir. Fakat bu başvurular ilk başvurudaki gibi bazı eksiklere sahipse tekrar reddedilme durumu bulunmaktadır. Öğrenci eğitim vizesinin olumlu sonuçlandığı zaman vize işlemleri sonuçlanmaktadır.

Mısır Öğrenci Eğitim Vizesi Gerekli Evraklar?

Mısır öğrenci eğitim vizesi aşağıdaki belgeler eksiksiz bir şekilde tamamlanarak hazırlanmalıdır.

Pasaport

Başvuru yapacak şahsın pasaportunun yıpranmamış olması gerekmektedir. Aynı zamanda pasaportun seyahat sonrasında en az 6 ay geçerlilik süresinin bulunması ve en az 2 boş sayfasının olması gerekli olan şarttır.

Biyometrik Fotoğraf

Arka fonu beyaz olan 2 adet biyometrik fotoğraf başvuru belgelerinin arasında yer almalıdır. Bu fotoğrafların mutlaka güncel olması gerekmektedir. Bunun yanında fotoğraflarda yüz bölgelerinde herhangi bir oynama olmamasına dikkat edilmelidir.

Nüfus Cüzdanı

Nüfus cüzdanının fotokopisi de gerekli evrakların içerisinde yer almalıdır. Kimlik bilgilerinin pasaportta yer alan bilgilerle mutlaka uyuşması gerekmektedir.

Öğrenci Belgeleri

Kişinin Türkiye’de devam ettiği okuldan mevcut bir öğrenci belgesini alması gerekmektedir. Ayrıca okul yetilileri tarafından öğrencinin güncel olarak okuduğu bölümü ve bölümün eğitim süresini yazmaları gerekmektedir. Alınan bu öğrenci belgesi mutlaka güncel tarihli ve ıslak imzalı olması gerekmektedir.

Vizenin Talep Dilekçesi

Vize talep dilekçesi de gerekli olan evraklar arasında yer alır. Öğrenciye sponsor olan şirketin kaşesi bu belgede yer almalıdır. Ayrıca dilekçe tamamen yetkili kurumu hitaben yazılmalı, öğrenciye sponsor olup masraflarının karşılandığını belirtmelidir.

Konaklama Belgesi

Öğrencinin Mısır’da nerede kalacağıyla ilgili yeterli bilgiler burada yer almalıdır. Bu belgede kalınacak olan yer neresi olursa olsun adres bilgileri yer almalıdır.

Davetiye

Mısır’da eğitim görmek isteyen kişiler okuyacakları kurumdan mutlaka gerekli davetiyeyi almaları gerekmektedir. Ayrıca bu davetiyede kişinin eğitim süresinin ne kadar olduğu, konakla bilgileri yer almalıdır. Bunun yanında davetiyede mutlaka ıslak imzanın bulunması gerekmektedir. Gerekli olan tüm alanları doldurulmuş olan davetiyeler, öğrencinin Mısır öğrenci eğitim vizesi başvuru belgelerinin içinde yer almalıdır.

Banka Hesap Özetleri

Mısır’da eğitim görmek isteyen kişinin varsa banka hesap özetleri ve kişiye sponsor olan kişilerin güncel hesap özetleri gerekli olan evraklar arasında yer almalıdır. Gerekli koşullar için yetkili kurumlar aranabilmektedir.

Ödeme Belgeleri

Mısır’da eğitim görülecek olan yere herhangi bir ödeme yapılmışsa, bu ödeme dekontlarının tamamı gerekli evrakların arasında yer almalıdır.

Başvuru Formu

Diğer tüm vize işlemlerinde olduğu gibi Mısır öğrenci eğitim vizesi içinde gerekli olan başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Başvuru yapan kişiler Türkçe ya da İngilizce olarak bu bilgilere yer vermektedir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, bilgilerin doğru olması gerektiğidir. Ayrıca diğer evraklarla herhangi bir uyuşmazlığın olması durumunda vize başvurusunun olumsuz sonuçlanabileceğini söylemek mümkündür. Bu nedenle başvuru formu doldurulurken tüm bu kurallara uyulması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen evraklar Mısır eğitim vizesinde gerekli olan belgelerdir. Kişinin bu belgeleri hazırlarken dikkat etmesi ve eksiksiz tamamlaması gerekmektedir. Aksi halde vize başvuru sonucu olumsuz sonuçlanabilmektedir. Ayrıca belgeler teslim edildikten sonra yetkili kurumlar gerek görürlerse ek belge talebinde bulunabilmektedir. Bunun dışında kişiler vize işlemleri için yetkili makamlara çağrılabilir.